Трансформатори с феритна сърцевина

За честоти от 10kHz до 500kHz. Предназначени за електрониката. Начинът на свързване е чрез пинове към печатни платки. Техническите параметри (брой навивки, тип на проводника (емайлиран, лицендрат), крепежи, изолации, метод на навиване и други изисквания) се определят от клиента. Прочетете повече…

Дросели с феритна сърцевина

За честоти от 10kHz до 500kHz. Предназначени за електрониката. Начинът на свързване е чрез пинове или изводни проводници към печатни платки. Техническите параметри (брой навивки, тип на проводника (емайлиран, лицендат), крепежи, изолации, метод на навиване и други изисквания) се определят от клиента. Прочетете повече…

Тороидални дросели

For frequencies ranging from 10kHz to 1.0MHz. Used in electronic applications. The connections are via pins or wire leads to printed circuit boards (PCBs). Clients can choose technical parameters like number of windings, conductor type, fasteners, isolation materials, winding method, Прочетете повече…

Трансформатори с общо предназначение

За мощности от 10VA до 1000VA. Предназначени за електрониката и ел. промишленост. Свързване чрез изводни проводници или клеми. Околна температура: 40°С Температурен клас: F /155° C/ Честота: 50/60Hz Клас на безопастност: І, ІІ Магнитопровод: EI DIN 41302 Стандарти: EN 61558

Мрежови автотрансформатори

Мрежовите автотрансформатори са предназначени за регулация нa климатични, вентилационни и отоплителни системи. Не притежават галванична сепарация на намотките. Околна температура: 40°С Температурен клас: F /155° C/ Честота: 50/60Hz Клас на безопастност: І, ІІ Магнитопровод: EI DIN 41302 Стандарти: EN 61558

Трансформатори за печатен монтаж

За мощности от 0.5VA до 45VA. Предназначени за електрониката. Начинът на свързване е чрез пинове към печатни платки. Тип - EI Входящо напрежение - от 24V до 400V Изходящо напрежение - от 6V до 24V Изходящо напрежение - от 2x6V до 2x24V Честота Прочетете повече…

Разделителни трансформатори

Околна температура: 40°С Температурен клас: F /155° C/ Честота: 50/60Hz Клас на безопастност: І, ІІ Магнитопровод: EI DIN 41302 Стандарти: EN 61558

Дросели с ламелна сърцевина

Дроселите с ламелна сърцевина могат да бъдат свързани между основната мрежа и честотния инвертор с цел регулиране на тока. Технически параметри, като брой навивки, въздушна междина,изолации и други се определят от клиента. Околна температура: 40°С Температурен клас: F /155° C/ Честота: 50/60Hz

bg_BGБългарски